سوالات متداول

1 مراجعه به نزدیکترین کارگذاری تکین 2 ارائه مدارک هویتی ( شناسنامه - کارت ملی ) 3 تکمیل فرمهای مربوطه 4 ارائه مجوز فعالیت یا فرم استشهاد معتبر 5 فعالسازی و نصب پایانه فروش

با ارسال تصویر مدارک شناسایی و رزومه خود به سرشماره 09380000153 میتوانید به جمع خانواده تکین بپیوندید.

از آنجایی که طراحان عموما نویسنده متن نیستند و وظیفه رعایت حق تکثیر متون را ندارند و در همان حال کار آنها به نوعی وابسته به متن می‌باشد آنها با استفاده از محتویات ساختگی، صفحه گرافیکی خود را صفحه‌آرایی می‌کنند تا مرحله طراحی و صفحه‌بندی را به پایان برند.